Được chứng nhận nhượng quyền thương hiệu

Được sử dụng thương hiệu Interbeso tại Việt Nam để mở cửa hàng và quảng bá sản phẩm

ĐÀO TẠO NHÂN SỰ, QUẢN LÝ

Đào tạo nhân viên từ pha chế, tác phong phục vụ,… cho tới quy trình vận hành, quản lý cửa hàng.

CHUYỂN NHƯỢNG MÁY MÓC VÀ CÔNG THỨC PHA CHẾ

Được chuyển nhượng toàn bộ hệ thống máy móc/ NVL / Công thức độc quyền…

HỖ TRỢ KHAI TRƯƠNG

Hỗ trợ tổ chức Khai trương cửa hàng. Được hỗ trợ tư vấn setup, trang trí cửa hàng

TƯ VẤN SETUP CỬA HÀNG

Được hỗ trợ tư vấn setup, trang trí cửa hàng theo đúng phong cách Sữa chua Interbeso.

HỖ TRỢ MARKETING

Được hưởng các chương trình Marketing chung của thương hiệu, được tư vấn về PR, marketing.